Rubiko kubo 2x2x2 sprendimas

Šis kubas yra paprastesnė Rubiko kubo versija. Kubas yra sudarytas iš mažesnių kubelių. Kiekviena siena gali suktis, taigi vienas pasukimas perstato 4 kubelius toje sienoje. Visos šešios sienos yra spalvotos, taigi kiekvienas kubelis yra trispalvis.

 

Žymėjimas

Kubo sienas žymėsime taip pat, kaip ir Rubiko kubo. U (Viršutinė), D (Apatinė), L (Kairė), R (Dešinė), F (Priekinė) ir B (Galinė). Pasukimas pagal laikrodžio rodyklę žymimas viena iš šių raidžių. Pasukimas prieš laikrodžio rodyklę žymimas raide su apostrofu( t.y. F', B', R', L', U' arba D'). Pasukimas 180 laipsnių kampu žymimas raide ir skaičiumi 2 (t.y. F2, B2, R2, L2, U2 arba D2).

Pastebėsime, kad šiam kubui algoritmas LR' yra tiesiog viso kubo pasukimas. Taip pat ir algoritmai FB' arba UD'. Taigi sukant tris gretimas sienas galima sudėti šį kubą. Jeigu mes naudosime tik viršutinę, dešinę ir priekinę sienas (U, R, F), tai apatinis kairysis galinis kampas (DLB) bus nejudinamas iš savo vietos, ir visi kiti kubeliai tiesiog turės išsidėstyti pagal šį kubelį.

Sprendimas

Šį kubą sudėsime trimis žingsniais:

  1. Sudėsime viršutinį aukštą;

  2. Sudėsime apatinio aukšto kubelius, nepaisydami spalvų išsidėstymo;

  3. Pasuksime apatinio aukšto kubelius, kad teisingai išsidėstytų spalvos.

Viršutinio aukšto sudėjimas

Pirmiausia pasirinkite spalvą, kurią dėsite kubo viršuje. Pasiimkite kubą taip, kad bent vienas kubelis turėtų Jūsų pasirinktą spalvą viršuje. Likę viršutinio aukšto kubeliai bus atitinkamai sudėti pagal tą kubelį. Paveikslėlyje viršutinio aukšto spalva yra balta.

Susiraskite kubelį, kuris yra apatiniame aukšte, tačiau priklauso viršutiniam aukštui. Pasukite apatinę sieną taip, kad šitas kubelis būtų po savo vieta. O visą kubą pasukite taip, kad šis kubelis būtų apatiniame dešiniajame kampe. Pavyzdys paveikslėlyje. Jei visi viršutinio aukšto kubeliai yra savo aukšte, bet neteisingai išsidėstę, tuomet pasinaudokite bet kuriuo apatinio aukšto kubeliu, kad pakeistumėte viršutinio aukšto kubelį. Taigi yra trys galimos pozicijos, kaip gali būti išsidėsčiusios spalvos apatiniame kubelyje. Žemiau pavaizduotos situacijos ir algoritmai, kaip teisingai įstatyti kubelį. Kartokite šį žingsnį, kol sudėsite visą aukštą.

 

 

R' D' R

F D F'

R2 D' R2 D R2

Apatinio aukšto kubelių sudėjimas į savo vietas (orientacija nesvarbi)

  1. Pasukite apatinę sieną taip, kad bent du kubeliai būtų savo vietoje (gretimi arba priešingi).

  2. Jei reikia, sukeiskite du apatinius kubelius vietomis: du priekinės sienos kubelius arba vieną priekinės sienos kairįjį su galinės sienos dešiniuoju

F D F' D' R' D' R

L' F' D' F D L D'

Apatinio aukšto kubelių teisingas spalvų išdėstymas

Apatinio aukšto kubeliai savo vietose, dabar juos tiesiog reikia pasukti, kad teisingai išsidėstytų spalvos. Kad būtų lengviau aprašyti, kampus žymėsime trimis raidėmis, pvz. apatinis kairysis priekinis kampas bus žymimas raidėmis DLF. Kad apibūdintume, kaip pasisuka kubelis po algoritmo, pliusu (+) žymėsime kubelio pasisukimą pagal laikrodžio rodyklę, o minusu (-) - prieš laikrodžio rodyklę. Pavyzdžiui, DFL-, DBL+ reiškia, kad apatinis priekinis kairysis kubelis pasisuka prieš laikrodžio rodyklę, o apatinis galinis kairysis - pagal laikrodžio rodyklę. Paspaudę ant paveikslėlio, galite pažiūrėti trimatį kubą, kaip pasisukę apatinio aukšto kubeliai, ir kaip dedamas algoritmas.

DFL-, DBL+   → R'D'R F' DR'DR D2F2

DFL+, DBL- → F2D2 R'D'RD' F R'DR

DFL-, DBR+ → R2D'R D2R'D2R D'R2D

DFR-, DBR-, DBL- → R'D'RD' R'D2RD2

DFR+, DRB+, DBL+ → D2R'D2R DR'DR

DFR-, DRB+, DBL-, DLF+ → R2D2 R D2R2 D

 

DFR+, DRB-, DBL-, DLF+ → RDF R2D2F2 DF'DR2

 

Taigi kubas dabar turi atrodyti taip:

Dėkui Joël van Noort, už kubo paveikslėlių skriptą nxnimagecube.